Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos