Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, direto
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, direto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos