Coreano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requerimento formal, tentativa
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, polido
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Requerimento formal, muito direto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requerimento formal específico, direto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Questionamento formal, direto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Questionamento formal, direto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaração formal de intenção, direto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polido
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muito polido
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muito polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muito polido
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polido
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polido
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polido
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direto
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muito direto
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, polido
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos