Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Pozdrawiam,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos