Alemão | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Drogi/Szanowny Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Drogi Tomaszu,
Lieber Johann,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Piszemy do Państwa w związku z...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
W nawiązaniu do...
Bezug nehmend auf...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Nawiązując do...
In Bezug auf...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Requerimento formal, tentativa
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Wären Sie so freundlich...
Requerimento formal, tentativa
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Requerimento formal, tentativa
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Requerimento formal, muito polido
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Requerimento formal, muito polido
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Requerimento formal, polido
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Requerimento formal, polido
Chciałbym zapytać, czy...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Requerimento formal, polido
Czy mógłby mi Pan polecić...
Können Sie ... empfehlen...
Requerimento formal, direto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Requerimento formal, direto
Proszę o pilne przesłanie mi...
Sie werden dringlichst gebeten...
Requerimento formal, muito direto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Requerimento formal específico, direto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Questionamento formal, direto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Questionamento formal, direto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wir beabsichtigen...
Declaração formal de intenção, direto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Z przykrością informujemy, że...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Załącznik jest w formacie...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formal, polido
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muito polido
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, muito polido
Z góry dziękuję...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, muito polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muito polido
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, muito polido
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, polido
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, polido
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, polido
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direto
Doceniamy Państwa pracę.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, muito direto
Czekam na Pana odpowiedź.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Menos formal, polido
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, destinatário de nome desconhecido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Pozdrawiam,
Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos