Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Egregio Prof. Gianpaoletti,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Gentilissimo,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Gentilissima,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Alla cortese attenzione di ...,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
A chi di competenza,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Gentilissimo Bianchi,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Gentile Mario,
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
In riferimento a...
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Per quanto concerne...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
La contatto per avere maggiori informazioni...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
La contatto per conto di...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Le dispiacerebbe...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
La contatto per sapere se può...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
Le sarei veramente grata/o se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
Le sarei riconoscente se volesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
Potrebbe inviarmi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
Mi trovo a chiederLe di...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
Potrebbe raccomadarmi...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
La invitiamo caldamente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
Le saremmo grati se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
È nostra intenzione...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
Dopo attenta considerazione...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
L'allegato è in formato... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
RingraziandoLa anticipatamente,
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Sentiamoci, il mio numero è...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
Spero di sentirLa presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
In fede,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Cordiali saluti
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Saluti
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Saluti
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos