Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos