Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos