Romeno | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
În legătură cu...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
Referitor la...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, polido
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direto
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direto
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Cu bine,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos