Polonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polido
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos