Húngaro | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Kedves John!
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
Továbbá ....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
A ... ajánlásával....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, polido
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, direto
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, direto
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos