Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Kære John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
I henhold til...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polido
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direto
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direto
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos