Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Geachte heer
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
De bijlage is in ... formaat.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos