Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos