Coreano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Geachte heer Jansen
친애하는 최철수님,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김민정님,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김선영님,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최유라님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
친애하는 미영씨,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
...를 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
De bijlage is in ... formaat.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polido
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos