Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos