Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Arvoisa Herra Presidentti
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hyvä John,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Koskien...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Olisikohan mahdollista...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Haluan kysyä voisiko...
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Voisitteko suositella...
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Tavoitteenamme on...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Liitetiedosto on ... muodossa.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Terveisin,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos