Romeno | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia cui este interesat,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Dragă Mihai,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Vă scriem cu privire la...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
În legătură cu...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Referitor la...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Vă scriu în numele...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Aş dori să ştiu dacă...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Îmi puteţi recomanda...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Intenţia noastră este să...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
Ataşamentul este în formatul...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Menos formal, polido
Altestime,
Cu stimă,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Cu sinceritate,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Cu respect,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos