Japonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
拝啓
・・・・様
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
拝啓
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
拝啓 
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
拝啓 
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
佐藤太郎様
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
・・・・についてお知らせいたします。
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
・・・にさらに付け加えますと、
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・を送っていただけますか。
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか?
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
・・・・を紹介してください。
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
至急・・・・してください。
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
・・・・することを目的としております。
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
誠にありがとうございました。
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Menos formal, polido
Altestime,
敬具
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
敬具
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
敬白
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
敬具
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
よろしくお願い致します。
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos