Húngaro | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Kedves John!
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Továbbá ....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Menos formal, polido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos