Finlandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Hyvä John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Koskien...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Viitaten...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, polido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos