Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Distinguido Sr. Presidente:
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Distinguido Señor:
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Distinguida Señora:
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Señores:
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Apreciados Señores:
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
A quien pueda interesar
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Apreciado Sr. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Apreciado Sra. Pérez:
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Apreciada Srta. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimado Sr. Pérez:
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Querido Juan:
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Nos dirigimos a usted en referencia a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Le escribimos en referencia a...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Con relación a...
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
En referencia a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Escribo para pedir información sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Le escribo en nombre de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

¿Sería posible...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
¿Tendría la amabilidad de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
Me complacería mucho si...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
Le agradecería enormemente si pudiera...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
¿Podría enviarme...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
Estamos interesados en obtener/recibir...
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
Me atrevo a preguntarle si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
¿Podría recomendarme...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
¿Podría enviarme...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
Se le insta urgentemente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
Estaríamos muy agradecidos si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
¿Cuál es la lista actual de precios de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
Es nuestra intención...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Lamentamos informarle que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
El archivo adjunto está en formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
Para mayor información consulte nuestra página web:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
Le agradecemos de antemano...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
Si requiere más información no dude en contactarme.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
Me complace la idea de trabajar juntos.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
Gracias por su ayuda en este asunto.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
Me complace la idea de discutir esto con usted.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
Si requiere más información...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
Apreciamos hacer negocios con usted.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
Espero tener noticias de usted pronto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
Se despide cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Atentamente,
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respetuosamente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos