Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Kære John,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I henhold til...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formal, direto
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formal, direto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos