Coreano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem det måtte vedkomme,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Kære Hr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
친애하는 김민정님,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
친애하는 김선영님,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
친애하는 최유라님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Kære John,
친애하는 미영씨,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver til dig angående...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i anledning af...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
I fortsættelse af...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I henhold til...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jeg skriver til dig på vegne af...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ville du have noget imod hvis...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requerimento formal, tentativa
Vil du være så venlig at...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, polido
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Jeg er nødt til at spørge dig om...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Kan du anbefale...
...를 추천해 주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Du anmodes til snarest at...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Requerimento formal, muito direto
Vi ville sætte pris på hvis...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requerimento formal específico, direto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Questionamento formal, direto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Questionamento formal, direto
Det er vores intention at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaração formal de intenção, direto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi må desværre meddele dig at...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Bilaget er i...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polido
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muito polido
Tak på forhånd...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muito polido
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muito polido
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polido
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polido
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polido
Tak for din hjælp i denne sag.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polido
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direto
Hvis du behøver mere information...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direto
Vi sætter pris på din forretning.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muito direto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, polido
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med respekt,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos