Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Med venlig hilsen
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med respekt,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Med venlig hilsen
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos