Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
친애하는 관계자님께 드립니다.
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
친애하는 여러분께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
친애하는 최철수님,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
친애하는 김민정님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
친애하는 김선영님,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
친애하는 최유라님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
친애하는 홍두깨씨,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
친애하는 미영씨,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
...에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해서 언급하자면,
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
...를 보내주시겠습니까?
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
...를 추천해 주시겠습니까?
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
저희의 목적은 ... 입니다.
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
미리 감사의 말씀 드리며...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
.... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
.... 보냄,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos