Holandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
친애하는 관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
친애하는 여러분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
관계자분(들)께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
친애하는 최철수님,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
친애하는 김민정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
친애하는 김선영님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
친애하는 최유라님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
친애하는 홍두깨씨,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
친애하는 미영씨,
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
...에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해서 언급하자면,
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
...를 대신하여 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
...를 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
...를 추천해 주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
저희의 목적은 ... 입니다.
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
De bijlage is in ... formaat.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polido
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
미리 감사의 말씀 드리며...
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
당신의 수고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Hoogachtend,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
.... 보냄,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
.... 보냄,
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos