Esperanto | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
친애하는 미영씨,
Estimata John
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requerimento formal, tentativa
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requerimento formal, tentativa
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Requerimento formal, tentativa
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Requerimento formal, muito polido
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Requerimento formal, muito polido
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, polido
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Requerimento formal, polido
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Requerimento formal, polido
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Requerimento formal, direto
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, direto
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Requerimento formal, muito direto
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requerimento formal específico, direto
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Questionamento formal, direto
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Questionamento formal, direto
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Declaração formal de intenção, direto
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polido
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muito polido
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muito polido
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Formal, muito polido
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muito polido
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muito polido
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polido
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polido
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polido
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polido
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direto
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direto
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direto
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muito direto
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, polido
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formal, destinatário de nome desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos