Tcheco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, polido
此致
S pozdravem,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
S úctou,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos