Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
提前谢谢您...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
如果您需要更多信息...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
此致
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos