Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos