Polonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
此致
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Z poważaniem,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos