Holandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
此致
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Hoogachtend,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos