Esperanto | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Estimata John
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
Plu al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, polido
此致
Altestime,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Altestime,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos