Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, polido
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polido
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muito polido
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polido
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, polido
此致
Med venlig hilsen
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Med respekt,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos