Vietnamita | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Sehr geehrter Herr,
Thưa ông,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Thưa bà,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa các ông bà,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Lieber Herr Schmidt,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Lieber Johann,
Gửi ông A,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Bezug nehmend auf...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
In Bezug auf...
Về việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Liệu ông/bà có phiền...
Requerimento formal, tentativa
Wären Sie so freundlich...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requerimento formal, tentativa
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requerimento formal, tentativa
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Requerimento formal, muito polido
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Requerimento formal, muito polido
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Requerimento formal, polido
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Requerimento formal, polido
Ich möchte Sie fragen, ob...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Requerimento formal, polido
Können Sie ... empfehlen...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Requerimento formal, direto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ông/bà vui lòng gửi...
Requerimento formal, direto
Sie werden dringlichst gebeten...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Requerimento formal, muito direto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requerimento formal específico, direto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Questionamento formal, direto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Questionamento formal, direto
Wir beabsichtigen...
Chúng tôi dự định...
Declaração formal de intenção, direto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Der Anhang ist im ...-Format.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, polido
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muito polido
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muito polido
Vielen Dank im Voraus...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muito polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muito polido
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muito polido
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polido
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polido
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polido
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muito direto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, polido
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hochachtungsvoll
Trân trọng,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Herzliche Grüße
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Grüße
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos