Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Lieber Johann,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Können Sie ... empfehlen...
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Der Anhang ist im ...-Format.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Grüße
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos