Polonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Sehr geehrter Herr Präsident,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Lieber Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Lieber Johann,
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Bezug nehmend auf...
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
In Bezug auf...
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
Wären Sie so freundlich...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
Ich möchte Sie fragen, ob...
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
Können Sie ... empfehlen...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
Sie werden dringlichst gebeten...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Requerimento formal, muito direto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
Wir beabsichtigen...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Der Anhang ist im ...-Format.
Załącznik jest w formacie...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polido
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muito polido
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muito polido
Vielen Dank im Voraus...
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polido
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hochachtungsvoll
Z poważaniem,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Herzliche Grüße
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Grüße
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos