Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Compromissos

Compromissos - Organizando

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formal, muito polido
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Mikor lenne jó Önnek?
Formal, polido
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formal, polido
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formal, direto

Compromissos - Adiando

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formal, muito polido
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formal, polido
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formal, polido
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formal, polido
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formal, polido
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formal, direto
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formal, direto

Compromissos - Cancelando

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formal, polido
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formal, polido
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formal, polido
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formal, polido