Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Compromissos

Compromissos - Organizando

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formal, muito polido
När skulle det passa för dig?
Mikor lenne jó Önnek?
Formal, polido
Kan vi planera in ett möte?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formal, polido
Jag tycker att vi kunde träffas.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formal, direto

Compromissos - Adiando

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formal, muito polido
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formal, polido
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formal, polido
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formal, polido
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formal, polido
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formal, direto
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formal, direto

Compromissos - Cancelando

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formal, polido
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formal, polido
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formal, polido
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formal, polido