Francês | Guia de Frases - Negócios | Compromissos

Compromissos - Organizando

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Formal, muito polido
Kiedy Panu odpowiada?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formal, polido
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formal, polido
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formal, direto

Compromissos - Adiando

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formal, muito polido
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formal, polido
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formal, polido
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formal, polido
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formal, polido
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formal, direto
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formal, direto

Compromissos - Cancelando

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formal, polido
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formal, polido
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formal, polido
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formal, polido