Sueco | Guia de Frases - Negócios | Compromissos

Compromissos - Organizando

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Formal, muito polido
Wanneer schikt het u?
När skulle det passa för dig?
Formal, polido
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Kan vi planera in ett möte?
Formal, polido
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Formal, direto

Compromissos - Adiando

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Formal, muito polido
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Formal, polido
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formal, polido
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Formal, polido
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Formal, polido
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Formal, direto
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Formal, direto

Compromissos - Cancelando

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Formal, polido
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Formal, polido
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Formal, polido
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Formal, polido