Holandês | Guia de Frases - Negócios | Compromissos

Compromissos - Organizando

我想和史密斯先生预约一个时间。
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, muito polido
什么时间适合您?
Wanneer schikt het u?
Formal, polido
我们能约见一个会面吗?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polido
我认为我们应该见一面。
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direto

Compromissos - Adiando

我想知道我们是否能推迟会面呢?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, muito polido
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polido
我们可以另约一个时间吗?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polido
我不得不把会面推迟到...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polido
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polido
我不得不更改我们会面的日期。
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direto
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direto

Compromissos - Cancelando

您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polido
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polido
恐怕我必须取消明天的预约。
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polido
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polido