Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Tisztelt Elnök Úr!
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Thưa các ông bà,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Gửi ông A,
Kedves John!
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Liên quan tới việc/vấn đề...
Továbbá...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Về việc/vấn đề...
A ....ajánlásával ....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Tôi viết thư này để nói về...
Érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Tôi xin thay mặt... viết thư này
X nevében írok Önnek ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Liệu ông/bà có phiền...
Nem bánná, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Không biết ông/bà có vui lòng...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Requerimento formal, tentativa
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le lennék kötelezve, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Requerimento formal, muito polido
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Nagyon hálás lennék, ha ...
Requerimento formal, muito polido
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Requerimento formal, polido
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Requerimento formal, polido
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Requerimento formal, polido
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Tudna ajánlani ...
Requerimento formal, direto
Ông/bà vui lòng gửi...
El tudná nekem küldeni a ...
Requerimento formal, direto
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Kérem, hogy sürgősen ...
Requerimento formal, muito direto
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hálásak lennék, ha ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Requerimento formal específico, direto
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Questionamento formal, direto
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Questionamento formal, direto
Chúng tôi dự định...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaração formal de intenção, direto
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, muito polido
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, muito polido
Xin chân thành cảm ơn...
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, muito polido
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, muito polido
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muito polido
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polido
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polido
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polido
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polido
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direto
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Ha több információra van szüksége
Formal, direto
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direto
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, muito direto
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Várom a mihamarabbi válaszát
Menos formal, polido
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Trân trọng,
Tisztelettel,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos