Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane/Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos