Vietnamita | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
เรียนท่าน
Thưa ông,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียนท่าน
Thưa bà,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Requerimento formal, tentativa
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requerimento formal, tentativa
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requerimento formal, tentativa
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Requerimento formal, direto
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Requerimento formal, direto
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Requerimento formal, muito direto
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Questionamento formal, direto
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Declaração formal de intenção, direto
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muito polido
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polido
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direto
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos