Holandês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Bäste herrn,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos