Coreano | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, muito polido
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, muito polido
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, polido
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direto
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
... 가,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos