Tailandês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Уважаемый г-н ...
เรียนท่าน
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа
เรียนท่าน
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
เรียนท่าน
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Привет, Иван!
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Пишем вам по поводу...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ввиду...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
В отношении...
อ้างอิงมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Вы не против, если...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Будьте любезны...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Буду очень благодарен, если...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Requerimento formal, muito polido
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Requerimento formal, muito polido
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Requerimento formal, polido
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Requerimento formal, polido
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Requerimento formal, direto
Вам необходимо срочно...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Requerimento formal, muito direto
Мы были бы признательны, если..
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Requerimento formal específico, direto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
Мы намерены...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Declaração formal de intenção, direto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formal, muito polido
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formal, muito polido
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, polido
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formal, polido
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formal, polido
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formal, direto
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formal, direto
Мы ценим ваш вклад
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formal, direto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formal, muito direto
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Menos formal, polido
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Formal, destinatário de nome desconhecido
С уважением...
ขอแสดงความนับถือ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
С уважением...
ด้วยความนับถือ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos