Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Привет, Иван!
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
С уважением...
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos